Kuvert Polska Sp z o.o.

Kuvert Polska Sp z o.o.

Kuvert Polska producent kopert, od 1995 roku na rynku

Kuvert Polska Sp. z o.o.

Kuvert Polska Sp. z o.o. jest firmą polsko-niemiecką, wchodzącą w skład grupy Mayer Kuvert Network. Spółka jest obecnie czołowym producentem i dostawcą kopert w Polsce. Nieprzerwanie od początku powstania Kuvert Polska, czyli 13 czerwca 1995r., dynamicznie się rozwija, wychodzi naprzeciw wymogom rynku i oczekiwaniom klientów. Firma wciąż udoskonala procedury, podnosi standardy swoich działań oraz szczególną uwagę poświęca jakości oferowanego produktu. Koperty wytwarzane są z papieru najwyższej jakości, przy użyciu nieodbiegającego od światowych standardów parku maszynowego. W firmie wdrożony jest zintegrowany system zarządzania jakością środowiskiem EN ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Dzięki temu Spółka odnosi sukcesy nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynku krajów Unii Europejskiej. Nasze produkty eksportujemy głównie do: Niemiec, Anglii, Szwecji, Czech, Słowacji i na Ukrainę

Historia

jest firmą polsko-niemiecką, wchodzącą w skład grupy Mayer Kuvert Network. Spółka jest obecnie czołowym producentem i dostawcą kopert w Polsce. Nieprzerwanie od początku powstania Kuvert Polska, czyli 13 czerwca 1995r., dynamicznie się rozwija, wychodzi naprzeciw wymogom rynku i oczekiwaniom klientów. Firma wciąż udoskonala procedury, podnosi standardy swoich działań oraz szczególną uwagę poświęca jakości oferowanego produktu. Koperty wytwarzane są z papieru najwyższej jakości, przy użyciu nie odbiegającego od światowych standardów parku maszynowego. W firmie wdrożony jest zintegrowany system zarządzania jakością środowiskiem EN ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Dzięki temu Spółka odnosi sukcesy nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynku krajów Unii Europejskiej. Nasze produkty eksportujemy głównie do: Niemiec, Anglii, Szwecji, Czech, Słowacji i na Ukrainę.

Misja

Celem Kuvert Polska jest przede wszystkim elastyczna obsługa każdego klienta, uwzględniająca jego potrzeby i oczekiwania.

Zdjęcia zakładu:
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.
Kuvert Polska Sp z o.o.